yellow

  det har blitt høst og det har blitt gult.  endelig. 
hits